Вопрос

Наскільки доцільне застосування принципів соціального менеджменту Н. Макіавеллі за сучасних умов?